Λίγα λόγια για εμάς

Η Lydakis Construction είναι μία ιδιωτική τεχνική – κατασκευαστική εταιρία με σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση στη μελέτη, διαχείριση και υλοποίηση δημόσιων, εμπορικών και οικιστικών δομικών έργων. Μέσω της ενεργής παρουσίας μας, από την έναρξη του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (μελέτη, σχεδιασμός, ανάθεση, κατασκευή), είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας, με αποτελεσματικότητα και απόλυτη συνέπεια, φροντίζοντας παράλληλα να παρέχουμε, σταθερά, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

cc2

VISION, MISSION & VALUES

Έχοντας τοποθετήσει την καινοτομία, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχείρησής μας, επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας. Διατηρούμε, μάλιστα, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, με τους οποίους μοιραζόμαστε τη δέσμευση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της τεχνικής μελέτης και κατασκευής.

Αποστολή μας είναι να βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας, να τους παρέχουμε τεχνογνωσία, να προβλέπουμε, να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους επιτυγχάνοντας, τέλος, αποτελέσματα που θα υπερβούν τις προσδοκίες τους. Στόχος μας είναι, άλλωστε, να αποτελούμε όχι μόνο μια επιτυχημένη, αλλά και μια αξιόπιστη εταιρεία.

Οι επιχειρηματικές αξίες, η επαγγελματική κατάρτιση και η δεοντολογία μας αντανακλώνται καθημερινά στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, κατευθύνουν τις αποφάσεις, τις δράσεις και τις συμπεριφορές μας και αποτελούν οδηγό της απόδοσης και της ανάπτυξής μας. Είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζονται όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και στοχεύουμε να κατακτήσουμε στο μέλλον, και συνοψίζονται στο τρίπτυχο:
• Αξία
• Ποιότητα
• Ακεραιότητα