Οι υπηρεσίες μας

Η Lydakis Construction αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και κατασκευών και παρέχει ένα πλήρες πακέτο εξειδικευμένων υπηρεσιών με στόχο να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον πελάτη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου. Πιστεύουμε απόλυτα στην άμεση συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων από το αρχικό στάδιο ενός έργου προκειμένου να τεθεί ένα σωστό χρονοδιάγραμμα εργασιών, να εκτιμηθούν τυχόν τεχνικοί κίνδυνοι και τέλος, να αναπτυχθούν οι βέλτιστες λύσεις για το έργο και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του. Παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές με την υποστήριξη ενός εκτεταμένου, διεθνούς δικτύου συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών, αρχιτεκτόνων, προμηθευτών και τοπικών αρχών.

Τεχνική Μελέτη
Η μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε σε όλους τους τομείς της κατασκευής, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις κάθε έργου και να προσφέρουμε αξιόπιστες και πελατοκεντρικές λύσεις. Είτε πρόκειται για κτίρια γραφείων, βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια, είτε για κατοικίες και ιδιωτικούς χώρους, στόχος μας είναι, πάντα, να κατανοούμε, πλήρως και από την αρχή του έργου, τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας, ώστε να αναπτύσσουμε οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις.
Κατασκευή
Με τη συμβολή ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών και χάρη στην άμεση συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα σχεδιασμού, εξασφαλίζουμε την έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση των αναγκών και επιτυγχάνουμε την παράδοση ασφαλών, ολοκληρωμένων, λειτουργικών και “εντός προϋπολογισμού” έργων. Για κάθε στάδιο της παραγωγής, ακολουθούμε μια συστηματική και οργανωμένη προσέγγιση, ώστε να προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Διαχείριση έργου
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, με στόχο την έγκαιρη παράδοση και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη μας. Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ποιοτική διαχείριση έργου, διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα κάθε έργου ξεχωριστά, σε όλους τους τομείς της αγοράς.