Πλατεία Ελευθερίας

Στο πλαίσιο του έργου αυτού αναλάβαμε την κατασκευή του κτιρίου που θα στεγάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Καστελλίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του δήμου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάπλαση, Κατασκευή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υποδομές
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πλ. Ελευθερίας, Καστέλλι
Kastelli Cultural Center

Η κατασκευή αφορούσε σε ισόγειο κτίριο 150m2 με πατάρι 40m2, που θα λειτουργούσε ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων διαθέτοντας παράλληλα και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (WC, κουζίνα). Στην κατασκευή του κελύφους χρησιμοποιήθηκαν υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενώ στο δώμα δόθηκαν οι απαραίτητες κλίσεις απορροής των ομβρίων και έγινε μόνωση με ασφαλτόπανο. Η όψη του κτιρίου ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση των σιδηρών κουφωμάτων και τους εξωτερικούς χρωματισμούς, κάνοντας χρήση γήινων χρωμάτων που "δένουν" με το χαρακτήρα και το ύφος του τόπου.

Kastelli Cultural Center
Kastelli Cultural Center main

Ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο έργο είχε και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, ο οποίος πέραν του ότι θα έπρεπε να αναδεικνύει τη νέα κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου, θα αποτελούσε και μέρος συνάθροισης των κατοίκων της περιοχής, δεδομένης της κεντρικής θέσης του οικοπέδου. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες απορροής ομβρίων, έγινε πλακόστρωση του χώρου με πλάκες τσιμέντου, ενώ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι χώροι φύτευσης για την προσθήκη του πράσινου στοιχείου στο χώρο.

Kastelli Cultural Center
Σχετικά έργα
Σχετικά έργα
Activities6
Συνεργαστείτε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το κατασκευαστικό σας έργο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ